Sistemul informatic integrat ATENA

Soluție integrată pentru informatizarea administrației publice.

Expertiză în sprijinul clienților

Aplicațiile software dezvoltate în jurul functionalităților importante pentru utilizator, dezvoltarea bazată pe cerințele specifice ale clienților și peste 20 de ani de experiență în implementarea de soluții software dedicate reprezintă baza ofertei cu care INFOTIP vine în ajutorul companiilor publice si private, a organizațiilor și unităților din administrația publică pentru îmbunatățirea managementului financiar, optimizarea proceselor organizaționale și automatizarea fluxurilor de informații, în scopul creșterii performanței la toate nivelurile.

Soluții de interoperabilitate

INFOTIP își diversifică permanent gama de servicii oferite, venind în întampinarea cerințelor clienților. Principala arie de interes, în care este concentrată activitatea de dezvoltare, este integrarea diverselor module ale sistemului informatic ATENA și interfațarea acestora cu sisteme externe urmărind constant modificările legislative și noile cerințe impuse în privința raportărilor către sistemele naționale. INFOTIP își susține clienții în contextul provocările legate de gestionarea datelor cu caracter personal definite de noile normative GDPR.